​Kirkebjerg Bydelscenter

​Vision

Kirkebjerg anno 2030 er en livlig og moderne bydel med god infrastruktur og beliggenhed. KIRKEBJERG BYDELSCENTER ligger centralt i helhedsplanen for omdannelse af Kirkebjerg Erhvervsområde til kombineret bolig- og erhvervsområde, og vil naturligt blive fremtidigt omdrejningspunkt for handel, fitness og shopping. Området bliver udbygget med grønne træk, stier og pladsdannelser, der giver flow og dynamik.

Arkitektur

KIRKEBJERG BYDELSCENTER ligger på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Allé. Centeret åbner sig op mod lyskrydset og danner et sammenhængende handels- og kontor område.

KIRKEBJERG BYDELSCENTER er vokset ud af ideen om et åbent og indbydende område. Langs de åbne glasfacader i stueplan løber et stort handelsstrøg, der forbinder butikker, kontorer og fastfood. Her opstår der torvedannelser, grønne zoner og gode forbindelser. Rundt langs handelsstrøget placeres parkeringszoner, med grønne elementer og træbeplantning. Der er således nem og overskuelig adgang til butikker og kontorer.

Centerets helhed med både eksisterende bygninger og nybyggeri, samles via facadernes samspil i materialevalg og bygningshøjder. Facader er beklædt med enkle, æstetiske og harmoniske materialer, hvori der er skabt gode visuelle åbninger, hvor indgange til butikker etableres.

Koncept og udlejning

Det overordnede mål for lokalplanen er at skabe et levende bydelscenter med publikumsorienterede aktiviteter i form af butikker i stueplan og serviceorienterede erhverv som kontor, fitness og lignende på øvrige etager. 

Beliggenhed

​Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der dagligt passerer KIRKEBJERG BYDELSCENTER. Der er gode tilkørselsforhold fra det omkringliggende motorvejsnet til Søndre Ringvej og Park Allé.

Buslinjer og S-tog er inden for kort afstand. Desuden vil den kommende letbane få stop i krydset Søndre Ringvej/Park Allé - Letbanestationen kommer til få navnet KIRKEBJERG.

2 min. kørsel til E20 Rødby

2 min. kørsel til E47 Helsingør

2 min. kørsel til Holbækmotorvejen

17 min. kørsel til indre by

17 min. kørsel til Københavns lufthavn

Nærområdet

​1.500 husstande inden for en afstand af 1 km (ca. 3.200 pers.)

2.000 nyopførte boliger i Kirkebjerg området indenfor an afstand af 800 meter ( + 5.200 pers.)

​7.200 husstande inden for en afstand af 2 km (ca. 13.400 pers.)

KIRKEBJERG BYDELSCENTER tilbyder mulighed for lejemål i mange forskellige størrelser. Kontakt os endelig, hvis du ønsker yderligere information omkring ledige lejemål.

SINO Ejendomsselskab A/S

Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby

CVR: 10560489

Kontakt

Telefon: 43 24 59 00

E-mail: info@sino.dk

Følg os på Facebook og Instagram

facebook-sino     instagram-sino  ​